Sitemap
Du er her:Haslev Tagrens
Nordskovgaard
Badstedvej 2A
4690 Haslev
Tlf. 56 31 42 02
Fax 56 31 25 02
Mobil: 40 76 42 02
Cvr. nr.11076068
info@haslevtagrens.dk

FAQ

Spørgsmål:


Hvorfor tagrens og maling?:
Tagoverfladen renoveres og forsegles således, at levetiden på tagbelægningen forlænges væsentligt. Tillægsgevinsten bliver at taget igen bliver smukt at se på og du sparer rigtig mange tusinde i forhold til et nyt tag. Huset fremtræder efter behandlingen velholdt og sundt. Dette styrker værdien af boligen og gør den mere salgsbar.


Hvad koster en tagrensning og tagmaling?:
En fuld tagmaling bestående af afrensning med miljøgodkendt udstyr, desinfektion, grunding og to gange maling og garanti koster for et hus med en tagflade på 150 m2 ca. 16.000,- + moms (ca. 20.000). Haslev Tagrens laver gratis tilbud og rådgivning.


Kan betontegl / cementtegl renses og males?:
Ja, det giver et fantastisk resultat. Hvis du konstaterer grus i tagrenden, er det på høje tid at få renset og malet dit betontegltag. Herved får du lukket overfladen og taget bliver igen modstandsdygtig over for fugt. Samtidig bliver taget som nyt at se på.
Du forlænger tagets levetid betydeligt ved en tagmaling. På sigt sparer du rigtigt mange penge ved at vedligeholde dit tag.


Kan bølgeeternit uden asbest renses og males?:
Nej, kun asbestholdige bølgeeternit-tagplader er velegnet til behandlingen. Tagplader uden asbest holder simpelthen ikke. Haslev Tagrens anbefaler en anden tagbelægning end de nye bølgetagplader ved nylægning af tag.


Hvorfor algebehandling?:
Algebehandling fjerner smuds og grønne belægninger over tid. Det arbejder over 5 -6 måneder. Du holder taget fri fra mosdannelser der som bekendt holder på fugten og dermed medvirker til frostskader. Taget holdes rent og pænt og husets ”sundhedsudtryk” styrkes og værdien bedres. På sigt sparer du mange penge ved at vedligeholde dit tag.


Hvor tit skal der algebehandles?:
Når taget er rent eventuelt efter rensning og maling, eller ved en gentagende algebehandling der har fået bund i behandlingen – er det nok med en vedligeholdelsesbehandling hvert andet år for at holde det rent og algefri.


Hvad koster en algebehandling?:
Tagflader op til 250 m2 og max 3 m. til tagfod koster kr. 1.200,- + moms (kr. 1.500,-).
Ved abonnement koster det kr. 1.000,- + moms (kr. 1.250,- ). Udgiften er lille set i forhold til de besparelser du opnår på sigt ved at vedligeholde dit tag.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel